ΟΙΝΟΣ
Κυριακή, 31 Μαρτίου 2013 17:20

Οινολογικά μυστικά 8.000 ετών

Στέμφυλα από την παλαιότερη μέχρι στιγμής οινοποίηση στην Ευρώπη, σπόροι…
Αφού μιλήσαμε για τις βασικές αρχές που διέπουν την αρμονία…
Σελίδα 2 από 3