Ο όμιλος μας
Στις 10 Νοεμβρίου 2009 έγινε η Πρώτη Συνάντηση των οινοφίλων επαρχίας Αμμοχώστου στην οποία συμμετείχαν 14 άτομα.