Η ιδέα δημιουργίας ομίλου οινοφίλων

 

Στις 10 Νοεμβρίου 2009 έγινε η Πρώτη Συνάντηση των οινοφίλων επαρχίας Αμμοχώστου στην οποία συμμετείχαν 14 άτομα.

 

Κατατέθηκε η ιδέαγια δημιουργία ενός συνδέσμου οινοφίλων. Στόχος του συνδέσμου ήταν να φέρει κοντά, σε μια δυνατή ομάδα όλες τις μικρές παρέες ανθρώπων που αγαπούν το Κρασί.

 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνέλευσης, που έγινε στις 24/11/2009 στο ξενοδοχείο Κέρμια, παρευρέθησαν 60 οινόφιλοι. Συζητήθηκαν οι λόγοι και οι ανάγκες που υπήρχαν, ώστε όλες αυτές οι μικρές ομάδες οινοφίλων να μπορέσουν να οργανωθούν και θεσμοθετηθούν σε σύνδεσμο με την ονομασία Όμιλος Οινοφίλων Αμμοχώστου.

 

Επεξηγήθηκε το καταστατικό του ομίλου οινοφίλων από το δικηγόρο Κον Αδάμο Λάντο καιμας συμβούλευσε να προχωρήσουμε με τηνίδρυση του συνδέσμου μας.

 

Στη συνέχεια έγινε εγγραφή μελών και εκλογή της πρώτης επιτροπής.

 

Η δημιουργία του Ομίλου Οινοφίλων Αμμοχώστου ήταν πλέον γεγονός.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Μέλη και Πλεονεκτήματα »